Här får du ett recept på hur du kan starta din egna surdegsgrund. Det är inte svårt och bröd bakade på surdeg är så smakrika, fluffiga och goda! Här är ett recept på ett bröd bakat på surdeg.

Here you get a recipe on how to start your own sourdough starter. It's not difficult and bread baked with sourdough is so flavorful, fluffy and delicious! Here is a recipe for a bread baked with sourdough.


Surdegsgrund på Rågmjöl


fint rågmjöl

vatten


Dag 1: Blanda 1 dl vatten (40°C) med 1 dl fint rågmjöl i en större glasburk. Lägg på ett lock men skruva inte fast den. Låt blandningen stå i rumstemperatur 3 dygn. Rör försiktigt om varje dag.


Dag 4: Tillsätt 1 dl vatten (40°C) och 1 dl rågmjöl. Rör ihop och låt stå 1 dygn i rumstemperatur med locket löst på.


Dag 5: Rågsurdegen är färdig att användas. 

Tag den mängd som behövs och mata resterande surdegsgrund med 1 dl vatten (40°C) och 1 dl rågmjöl. Förvara surdegsgrunden i kylen med lock på. Mata surdegen varje vecka, 1 dl vatten (40°C) och 1 dl rågmjöl så den hålls vid liv. Sourdough Starter on Rye flour


fine rye flour

water


Day 1: Mix 1 dl of water (40°C) with 1 dl of fine rye flour in a large glass jar. Place a lid on but do not screw it on. Let the mixture sit at room temperature for 3 days. Stir gently every day.


Day 4: Add 1 dl water (40°C) and 1 dl rye flour. Stir together and leave for 1 day at room temperature with the lid on loosely.


Day 5: The rye sourdough is ready to use.

Take the amount needed and feed the remaining sourdough starter with 1 dl of water (40°C) and 1 dl of rye flour. Store the sourdough starter in the fridge with the lid on. Feed the sourdough weekly, 1 dl of water (40°C) and 1 dl of rye flour to keep it alive.