Jag har bakat surdegsbröd sedan början av detta år. Det är inte komplicerat att baka på surdeg, men det tar förstås lite tid. Din starter skall matas varje dag, gärna vid samma tidpunkt och dagen du bakar bröd får du räkna med att det tar hela dagen. Man kan även förvara starter i kylskåpet och då räcker det att du matar den ca var fjärde dag. I morgon får ni receptet på brödet på bilden.

I have baked sourdough bread since the beginning of this year. It is not complicated to bake the sourdough, but it takes a little time. Your starter should be fed every day, preferably at the same time and the day you bake your bread, you have to be prepared that it takes all day. You can also store the starter in the fridge and then you only need to feed it about every fourth day. Tomorrow you get the recipe for the bread in the pictures.Att göra en starter

50 g fullkornsmjöl
50 g vetemjöl
100 g vatten

Blanda samman fullkornsmjöl, vetemjöl och vatten tills allt är kombinerat. Låt stå 2-3 dagar övertäckt med en duk. Efter 2-3 dagar kan du kolla om kulturen har bubblor på ytan och på sidorna. Om den verkar inaktiv, låt den stå ytterligare ett dygn. Vid denna tidpunkt kan en mörk skorpa ha bildats på toppen av blandningen, vilket är typiskt. Dra skorpan tillbaka och notera aromen och bubblorna som orsakas av jäsning. I detta inledande skede, när kulturen luktar starkt, är den mycket mogen. Nu är det dags att göra den första matningen.
Att mata kulturen, ta bort 80 procent av den och mata den kvarblivande delen med lika delar vatten och mjöl. Blanda. Upprepa denna process en gång per 24 timmar, vid ungefär samma tid varje dag, helst på morgonen. Oroa dig inte för mycket om mängderna av vatten och mjöl i matningarna, viktigt är att du har en tjock smet.
Volymen på starten kommer att öka i flera timmar efter matningen för att sedan kollapsa. När starter jäser förutsägbart - stiger och faller efter matning - är det dags att förbereda en surdeg och mixa första bröddegen.


Making a Starter

50 g of wholemeal flour
50 g of wheat flour
100 g water

Combine the wholewheat flour, wheat flour and water until well combined. Leave for 2-3 days covered with a cloth. After 2-3 days, you can check if the culture has bubbles on the surface and the sides. If the culture seems inactive, let it sit for another day. By this time a dark crust may have formed over the top of the mixture, which is typical. Pull the crust back and note the aroma and bubbles caused by fermentation. In this initial stage, when the culture smells strong, it is very ripe. Now it is time to do the first feeding.
To feed the culture, discard 80 percent of it. Replace the discarded portion with equal amounts of water and flour. Mix to combine. Repeat the discarding and feeding process once every 24h. at about the same time each day, preferably in the morning. Don't worry too much about the quantities of water and flour in these feedings, you want a thick batter.
The volume of the starter will increase for several hours after feeding and then begin to collapse as the cycle winds down. When the starter ferments predictably - rising and falling after feedings - you are ready to prepare a leaven and mix your first bread dough.