Första brödet jag bakade av surdeg var Franskt Lantbröd. Receptet på starter och själva brödet kommer från boken Tartine Bread, som är skriven av Chad Robertson. I boken berättar Chad om sin stora passion för bakat bröd och hur han började baka bröd. Att baka surdegsbröd är värt den tid det tar för brödet får en ljuvligt djup smak och en krispig yta. För att inte tala om doften som sprids i hemmet. Spännande är även att lyssna till ett svagt sprakande ljud brödet har efter det tagits ur ugnen. Chad Robertson kallar detta ljud för brödets sång.

The first bread I baked with sourdough was French Country bread. The recipe for the starter and the bread comes from the book Tartine Bread, which is written by Chad Robertson. In the book Chad tells about his passion for baking bread and how he started baking bread. Baking sourdough bread is worth the time it takes, the bread gets a deep flavor and a crispy crust. Not to mention the smell that spreads in your home. Exciting is also listening to a faint crackling sound after the bread has been taken from the oven. Chad Robertson calls this the song of bread.Franskt Lantbröd

50 g fullkornsvete
50 g vitt mjöl
100 g vatten, 26 grader
0,5 msk aktiv surdegs starter

För degen:
375 g vatten ca 26 grader (uppdelat i 350 g + 25 g)
100 g starter (du kommer inte att använda hela)
450 g vitt mjöl
50 g fullkornsvete
10 g salt

Kvällen innan du planerar att blanda degen, ta en halv matsked av den mogna startern. Mata med 100 g vatten och 100 gram 50/50 mjölblandning. Täck med kökshandduk och låt jäsa under natten på en sval plats. Detta är din surdeg.

I en stor skål, blanda 350 g vatten med starter, 100 g och blanda att det löses upp. Blanda ner båda mjölsorterna och blanda tills allt mjöl är blandat med vatten. Låt degen vila i 25-40 minuter.

Tillsätt salt och resten av vattnet (25g). Blanda varsamt och försök att inte knåda den. Lämna degen i skålen 3-4 h. Under de 2 första timmarna skall du med 30 minuters mellanrum vända på degen. Det gör du genom att lyfta en sida av degen upp och mot mitten. Gör så med alla sidor i degen. Den 3-4 timmen låter du degen vila ostört.

Ta degen ut ur skålen på en arbetsyta och forma den försiktigt till en boll. Strö mjöl på och vänd sedan på degen att mjölsidan kommer mot arbetsytan. Låt degen vila i 20 minuter. Nu är det dags att vika degen. Det gör du genom att lyfta degen närmast dig uppåt och in mot mitten. Fortsätt sedan med alla sidor likadant till du har ett runt bröd. Lägg en kökshandduk i en korg eller i rund skål och strö på vetemjöl-rismjölblandning och sedan lyfter du brödet  korgen med skarven uppåt. Låt brödet jäsa i 3-4 timmar i rumstemperatur. Tjugo minuter före gräddningstiden, ställ en lergryta med lock i ugnen och vrid ugnen till 260C. Efter 20 minuter tar du ut lergrytan, försiktigt för den är het, och sänker ugnsvärmen till 230 grader. Fäll brödet i grytan. Nu blir skarvsidan neråt. Lägg på locket och grädda i 45 minuter, täckt under de första 20 minuterna, ta bort locket för de sista 25 minuter.French Basic Country Bread

50 g wholewheat flour
50 g white flour
100 g water, 26 degrees
0,5 tbsp active sourdough starter

For the dough:

375 g water at approximately 26 degrees (divided in 350g + 25g)
100 g starter (you won’t use the full amount made)
450 g white flour
50 g wholewheat flour
10 g salt

The night before you plan to mix the dough, take 0,5 tbsp of the mature starter. Feed the starter with 100 grams of water and 100 grams of 50/50 flour blend. Cover with kitchen towel and let the starter rise overnight at a cool room temperature. This is your leaven.

In a large bowl, mix 350 g of water with starter, 100 g and mix to dissolve. Add the two flours and mix until all flour is mixed with water. Let the dough rest for 25-40 minutes.

Add salt and remaining water (25g). Mix gently and try not to knead it. Leave the dough in the bowl 3-4 hours. During the first 2 hours, you should at 30 minute intervals, turn the dough. You do this by lifting one side of dough up and toward the center. Proceed with all sides of the dough. After two hours, allow the dough to rest undisturbed.

Take dough out of bowl onto a work surface and shape it gently into a ball. Sprinkle with flour and then turn the dough over, so the floured side is against the work surface. Let the dough rest for 20 minutes. Now it's time to fold the dough. To do this, lift the dough closest to you up and inward. Continue with all sides until you have a round bread. Place a towel in a basket or in a round bowl and sprinkle with flour-rice flour mixture. Put the bread in the basket with the smooth side down. Allow the bread to rise for 3-4 hours at room temperature. Twenty minutes before baking, place a clay pot with a lid in the oven and turn oven to 260C. After 20 minutes, remove the clay pot, careful it is hot, and reduce oven to 230 degrees. Fold the bread in the pan. Now the seam side is down. Put the lid on and bake for 45 minutes, covered during the first 20 minutes, remove lid for the final 25 minutes.