Visste du att man kan laga eget kaffe-extrakt? Du behöver bara alkohol och kaffebönor. Enkelt, ja verkligen! Har du lagat extrakt någon gång?

Did you know that you can make your own coffee extract? You only need alcohol and coffee beans. Simple, yes really! Have you ever made extracts?


Coffee Extract


4 tbsp coffee beans (20 g)

2.5 dl vodka


Lightly crush the coffee beans using a mortar or grind them coarsely. Transfer the beans to a small sterilised jar with a fitting lid or a glass bottle. Add the vodka and seal the jar / bottle. Place in a cool, dark place for at least a week. Shake every day. Strain the coffee extract to remove the crushed coffee beans.For this use a fine-mesh strainer and a regular paper coffee filter. Seal the extract and store in a cool, dark place.


1 tsp coffee extract = about 1 tsp espresso powderKaffe-extrakt


4 msk kaffebönor (20 g)

2,5 dl vodka


Krossa kaffebönorna lätt med en mortel eller mal dem grovt. Överför bönorna till en liten steriliserad burk med passande lock eller en glasflaska. Tillsätt vodka och försegla burken / flaskan. Placera på en sval, mörk plats i minst en vecka. Skaka varje dag. Sila kaffe-extraktet för att få bort de krossade kaffebönorna. För detta använd en finmaskig sil och ett vanligt pappersfilter.  Förslut extraktet och förvara på en sval, mörk plats.


1 tsk kaffextrakt = ca 1 tsk espressopulver