Glada Vappen! Till de finska traditionerna hör att dricka mjöd och äta munkar och struvor på Valborg. Mjöd är en kolsyrad dryck med smak av citron.

Happy Walpurgis Night! Finnish traditions include drinking mead and eating doughnuts and funnel cakes on May Day. Mead is a carbonated drink with lemon flavor.