Har du menyn klar för nyårsfirandet? Om inte, får du av mig några tips. Olika gratänger är passande mat på nyåret och jag har många recept på just det. 

Do you have the menu ready for the New Year celebrations? If not, I have some tips for you. Different gratins are suitable food on New Year and I have many recipes for just that.


Paj är också gott att servera om man ä många som firar tillsammans. Här nedan är några förslag.

Pie is also great to serve if you are many who celebrate New Year's together. Below are some suggestions.


Dessert vill man också såklart ha och jag har sammanställt en lista här med olika desserter

Dessert is a must, obviously, and here I have made a list with various desserts.