Monday, June 29, 2015

Alchemy - Ubud, Bali

Är du i Ubud rekommenderar jag dig att besöka Alchemy. Alchemy är öns första 100% raw vegan cafe & juicebar, ekologisk hälsokostaffär, och holistisk klinik. Det bildades som en plats för omvandling under 2011 av en grupp medvetna personer med en passion för levande föda, grön juice och rå choklad. Alchemys vision är att hedra Moder Natur, främja en sund hållbar livsstil, stödja hälsosamma vanor och välbefinnande och att erbjuda ett utrymme för inspiration och samhällsmedvetenhet.

If you are in Ubud, I recommend you to visit Alchemy. Alchemy is the island's first 100% raw vegan cafe and juice bar, organic health food store, and holistic clinic. It was established as a place of transformation in 2011 by a group of conscious people with a passion for live food, green juice and raw chocolate. Alchemy's vision is to honor Mother Nature, promote a healthy, sustainable lifestyle, support healthy habits and well-being and to offer a space of inspiration and community awareness.Two different salads


BLT Sandwich: coconut bacon, BBQ sauce, lettuce, tomato, pickles


Raw Mint Cheesecake


Maca Chip Cookie, Cacao Pow and Peppermint Patty

1 comment: