År 2013 är Ormens år

Det kinesiska nyårsfirandet pågår i 15 dagar, här har jag skrivit mera om det. År 2013 är året för ormen, det sjätte tecknet i den kinesiska zodiaken, som består av 12 djurtecken. Det sägs att människor som är födda under året för ormen är kända för att vara tankeväckande och kloka och att de närmar sig problem rationellt och logiskt.

Forntida kinesisk visdom säger; en orm i huset är ett gott omen eftersom det innebär att din familj inte kommer att svälta.

Som jag skrev i ett tidigare inlägg, så är färska och torkade frukter viktiga under det kinesiska nyåret och de har en speciell betydelse för den kinesiska kulturen. Här får ni några exempel. 

Kinesisk Fruktsymbolism

Färska frukter symboliserar liv och en ny början.
Sockrade frukter ska göra det kommande året sötare.
Godis och frukt serveras gärna på en rund bricka, formen liknar samhörighet.

Pomelo

Pomelo symboliserar överflöd och välstånd, på kinesiska rimmar det med "att ha". Kineserna tror att det är viktigt att ha minst en Pomelo i huset för dekoration, eller ännu bättre, att ha ett par, eftersom bra saker kommer alltid i par. Att använda en pomelo som dekoration i sitt hem under det nya året innebär en önskan om att hemmet kommer att ha allt den behöver det kommande året.

Mandarin – står för guld och rikedom. Att skylta med och äta dessa frukter sägs bringa rikedom och lycka.

Buddhas handfrukt eller fingercitron, är mycket väldoftande och används mera som dekoration än att äta frukten. Enligt traditionen föredrar Buddha att "fingrarna" i frukten är slutna snarare än en öppen hand, för att slutna händer symboliserar Buddhas bön.

Fingercitron / Buddha's hand fruit

Fruktskalet kan användas som suckat. I västerländsk matlagning används oftast skalet. Den inre vita märgen är inte bitter som vanligen är fallet med citrusfrukter, så fingrarna kan skäras av och sedan skivas och användas i t.ex. sallader.

Melon – står för familjesammanhållning.
Melon, kanderad – står för tillväxt, god hälsa.

Kineserna älskar att mumsa på torkade vattenmelonfrön hemma, medan de samtalar med vänner och släktingar. På kinesiska kallas fröna "Gua Zi 'och det betyder att ha ett stort antal barn.

 
torkade vattenmelonfrön / dried watermelon seeds

Kokos, nötter, kött, saft / mjölk - främjar samhörighet.

kokos / coconut

Plus några andra viktiga aspekter att ta i beaktande under nyårsfirandet: Sopa inte golvet, för att inte sopa all lycka bort. Bär helt nya kläder - gärna i rött. Barn bör ha nya kläder och nya skor.


The 2013 Year of Snake

The Chinese New Year celebration lasts for 15 days, I've written more about it here. Year 2013 is the year of the Snake, the sixth sign of the Chinese zodiac, which consists of 12 Animal Signs. It is said that people who were born in the year of the snake are reputed to be thoughtful and wise and to approach problems rationally and logically.

Ancient Chinese wisdom says a Snake in the house is a good omen because it means that your family will not starve.

Chinese Fruit Symbolism

Fresh fruits symbolise life and new beginnings.
Sugared fruits are supposed to sweeten one’s upcoming year.
Sweets and fruits are served on a round tray, the form resembling togetherness, hence the tray is called the 'Tray of Togetherness'. Sweets offered on the tray add up to the number 8, because eight is a lucky number and symbolises fortune.

Pomelo symbolizes abundance and prosperity, in Chinese it rhythms with “to have”. The Chinese believe it is important to have at least one pomelo in the house for decoration, or better still, to have a pair, since good things always come in pairs. To use a pomelo to decorate one’s home during the New Year implies a wish that the home will have everything it needs the coming year.

mandarin

Mandarin - gold, wealth. Displaying and eating these fruits is said to bring wealth and luck.

Buddha's hand fruit or fingered citron, is very fragrant and is used predominantly by the Chinese and Japanese for perfuming rooms and personal items, such as clothing.
The fruit may be given as a religious offering in Buddhist temples. According to tradition, Buddha prefers the "fingers" of the fruit to be in a position where they resemble a closed rather than open hand, as closed hands symbolize to Buddha the act of prayer.

The peel of the fruit can be candied into succade (suckat). In Western cooking, it is often used for its zest. The inner white pith is not bitter as is usually the case with citrus, so the fingers may be cut off and then longitudinally sliced, peel, pith, and all, and used in salads or scattered over cooked foods such as fish.

Melon - family unity
Melon, candied - growth, good health

The Chinese also love munching on dried watermelon seeds while at home chatting and catching up with relatives. In Chinese, they are called ‘Gua Zi’, and signify having a large number of children. Especially for young couples, these are great New Year’s symbol.

Coconut, nut, flesh, juice/milk - promoting togetherness.

Plus some other important aspects to take into consideration: Don’t sweep the floor, so you won’t be sweeping all your luck away. Wear brand new clothes – preferably in red. Children should wear new clothes and new shoes.