Nu mina kära vänner, låt mig presentera världens godaste croissant. Det finns många olika versioner på croissant, men nu har jag hittat den bästa och godaste. Det tar några dagar att baka dessa, men det är det värt och jag kan avslöja att det går på två dagar, även om receptet säger tre dagar. Jag har testat både två och tre dagar och märker ingen skillnad i smaken. Och tro mig när jag säger att jag har bakat dessa redan flera, flera gånger. Så goda är de. Jag gräddar inte alla genast, utan fryser dem ogräddade efter att jag rullat och låtit dem jäsa i 2h och penslat dem en gång med ägg. Sedan är det bara att ta fram dem ur frysen ca 20 minuter innan gräddning, pensla dem med ägg en andra gång och vänta i 20 minuter när de bakas och njuta av doften som uppstår. Mmmm, behöver jag ännu säga att de här är så goda :) Baka dem, börja nu genast! Receptet hittade jag här.

Now, my dear friends, let me introduce to you the world's most delicious croissant. There are many different versions of croissants, but now I've found the best and tastiest. It takes several days to bake them, but it's worth it and I can reveal that it is possible to bake them in two days, although the recipe says three days. I have tried both two and three days and have not noticed any difference in taste. And believe me when I say that I have baked these already many, many times. They are so good. I do not bake all at once, I freeze some of them unbaked after I rolled and let them rise for 2 hours, and brushed them once with eggs. Then, when you want to have a fresh warm croissant, you just get them out of the freezer about 20 minutes before baking, brush them with egg a second time and then you have to wait 20 minutes when they are baking and enjoy the smell that arises. Mmmm, do I have to say that these are so good :) Bake them, start right now! I found the recipe here.Croissant

7-8 dl mjöl
1,5 dl kallt vatten
1,5 dl  grädde
3/4 dl socker
3 msk smör, mjukt
1 msk torrjäst
2 tsk salt                                                                                                                          

280 g smör
1 ägg

Blanda alla ingredienser, förutom 280 g smör och ägg, i en skål. Arbeta degen med maskin, använd degkrok, och låt maskinen gå 5 minuter. Lägg degen på en mjölad tallrik och täck med plastfolie. Låt stå over natten i kylskåp. Följande dag kavla smöret mellan två bakplåtspapper till en 20 cm stor fyrkant. Ställ i kylskåpet medan du kavlar degen. Kavla degen på mjölat underlag till 26 cm fyrkant. Borsta bort överflödigt mjöl. Ta fram smöret och lägg det på degen. Vik degen över smöret mot mitten. Tryck sedan ihop kanterna för att helt försegla smöret inne i degen. Strö lite mjöl på toppen av degen. Med kavel, trycker du degen för att förlänga den en aning och sedan börja rulla istället för att trycka, med fokus på att förlänga snarare än bredda degen och hålla kanterna raka. Rulla degen tills den är 20 x 60 cm. Borsta bort överflödigt mjöl. Vik upp den ena korta ändan av degen mot mitten och sedan viker du den andra korta sidan över den vikta sidan. Lägg degen på en tallrik, täck med plastfolie och kyl i 20 minuter. Ta degen från kylen. Kavla nu i riktning mot de två öppna ändorna tills degen är ca 20 x 60 cm. Vik degen i tredjedelar igen, borsta bort överflödigt mjöl. Täck med plastfolie och kyl i ytterligare 20 minuter. Gör denna procedur (kavla och vik) ännu en gång. Täck med plastfolie och ställ i kylskåp över natten.
Nästa dag, ta fram degen på ett mjölat underlag och strö mjöl på degens översida också. Kavla degen till 20 x 80 cm lång remsa. Använd mjöl vid behov. Trimma kanterna. Skär ut trianglar. Börja rulla degen från kortsidan ifrån dig, mot den spetsiga ändan. Forma resterande croissanter på samma sätt, placera dem på två stora bakplåtspappersklädda bakplåtar.
Blanda ägget med 1 tsk vatten och pensla varje croissant. Ställ ägget sedan i kylskåpet för senare användning.  Låt croissanterna jäsa på en dragfri plats, ca 1,5-2 timmar. Värm ugnen till 200 grader för luftvarmsugn och 220 för vanlig ugn. Pensla croissanterna med ägg en andra gång. Grädda dem i ugnen ca 20 minuter. Låt svalna. Njut!
Croissant

7-8 dl flour
1.5 dl cold water
1.5 dl heavy cream
3/4 dl sugar
3 tbsp butter, softened
1 tbsp dry yeast
2 tsp salt

280 g butter
1 egg

Mix all ingredients except 280 grams of butter and egg in a bowl. Knead the dough with a machine, use the dough hook, and let the machine run 5 minutes. Place the dough on a floured plate and cover with plastic wrap. Let stand over night in refrigerator. The following day, roll the butter between two baking sheets to a 20 cm large square. Set in refrigerator while you roll the dough. Roll dough on floured surface to 26 cm square. Brush off excess flour. Take out the butter and place it on the dough. Fold the dough over the butter to the middle. Then press the edges together to completely seal the butter inside the dough. Sprinkle a little flour on top of dough. With rolling pin, press the dough to lengthen it a little and then start rolling instead of pressing, with a focus on lengthening rather than widening the dough and keep the edges straight. Roll the dough until it is 20 x 60 cm. Brush off excess flour. Fold one short end of the dough toward the center and then fold the other short side of the folded side. Place the dough on a plate, cover with plastic wrap and chill for 20 minutes. Remove dough from refrigerator. Roll now in the direction of the two open ends until the dough is about 20 x 60 cm. Fold dough in thirds again, brush off excess flour. Cover with plastic wrap and cool for a further 20 minutes. Do this procedure (roll and fold) once again. Cover with plastic wrap and refrigerate overnight.
The next day, prepare the dough on a floured surface and sprinkle flour on the dough. Roll dough to 20 x 80 cm long strip. Use flour if necessary. Trim the edges. Cut out triangles. Begin rolling the dough from the short side from you, towards the pointed end. Put them on the two large baking paper lined baking sheets.
Mix egg with 1 teaspoon water and brush each croissant. Put the egg into the refrigerator for later use. Let croissants rise in a draft-free place, about 1.5-2 hours. Preheat oven to 200 degrees for convection and 220 for the conventional oven. Brush the croissants with egg a second time. Bake in oven about 20 minutes. Allow to cool. Enjoy!