Marina Bay Sands, Singapore


10 december 2008 landade min man och jag i Singapore förväntansfulla och ovetande om hur vårt liv skulle bli i ett nytt, främmande land. Vi flyttade till Singapore pga. min mans jobb och hade planer på att stanna i ett år. Ett år blev två, som blev tre och nu är vi inne på vårt femte år här. Livet i Singapore har varit otroligt tryggt, otroligt varmt, ett liv bland olika kulturer och nationaliteter. Jag tror att vi båda har växt mycket under våra år här, vi ser världen med andra ögon, vi har en bredare livssyn, en mera tolerant syn på livet och människor. Våra erfarenheter och intryck av landet är något vi aldrig kommer glömma, något vi kommer bära med oss och plocka fram vid olika tillfällen.

Vi har rest runt i Asien; Japan, Kina, Australien, Vietnam, Malesien, Thailand, Indonesien. Till Hong Kong har vi varit två gånger och det är en stad som jag verkligen rekommenderar att besöka. Livlig, annorlunda och nu senast vi var där vandrade vi i bergen. Tokyo är favorit nummer ett, coolt och modernt. I Harajuku stöter man på anime utklädda fans. För att inte tala om Sydney, operahuset, vänliga människor…

Tokyo i april då körsbärsträden blommade
Tokyo, in April when the cherry trees bloom

Tokyo

Hong Kong

Sydney

Vi har fått nya vänner, vänner som vi lärt känna och som kommit att bli en del av våra liv. Vänner som man vet att alltid kommer finnas där, även om man inte ses så ofta.


Firandet av Finlands självständighetsdag / Celebration of Finland's Independence Day


Altitude One, Singapore

Nu är det dags att ta farväl av Singapore och säga hej till Amsterdam! Min mans jobb tar oss till Europa i början av mars. Ett nytt kapitel i vårt liv börjar, nya äventyr, nya upplevelser att se fram emot. Det kommer bli spännande!

Jag har varit extra aktiv i köket den senaste tiden, för att kunna tidsinställa inlägg här på bloggen, för att det kommer att vara en hel del att ordna när vi anländer till Amsterdam 8 mars. Jag kommer kanske inte att hinna titta in lika aktivt på era bloggar och kommentera, men jag tar tag i det genast jag får en stund över. Jag önskar att ni fortsätter kommentera på min blogg, för jag försvinner ju inte, även om det kan vara tystare för en stund. Jag läser och svarar på kommentarerna genast när jag kan.
Ni kan följa mig på Instagram, hovkonditorn heter jag där. Kram till er alla!


Tokyo by night

December 10, 2008 my husband and I landed in Singapore full of expectations and unaware of how our life would be in a new, strange country. We moved to Singapore because of my husband's job and had planned to stay for one year. One year became two, which became three and now we are in our fifth year here. Life in Singapore has been incredibly safe, incredibly warm, a life among different cultures and nationalities. I think we both have grown a lot during our years here, we see the world with different eyes, we have a broader view of life, a more tolerant view of life and people. Our experiences and impressions of the country is something we will never forget, something we will carry with us and pick up at different times.

We have traveled around Asia; Japan, China, Australia, Vietnam, Malesia, Thailand, Indonesia. In Hong Kong, we have been two times and it is a city I really recommend to visit. Lively, different and most recently when we were there we hiked in the mountains. Tokyo is the favorite number one, cool and modern. In Harajuku one encounters anime costumed fans. Sydney, a beautiful city, the opera house, friendly people…

Hong Kong

Hong Kong, hiking

Bali

Bali, risfält / rice terrace

Bali

Bali

Bali

Bali

Thailand, Phuket

Thailand, Phuket

We have made ​​new friends, friends we have come to know and become a part of our lives. Friends who you know will always be there, even if we don’t see each other that often.


PS Café, Singapore


Party, Singapore

Now it's time to say goodbye to Singapore and say hello to Amsterdam! My husband's job takes us to Europe in early March. A new chapter in our lives begins, new adventures, new experiences to look forward to. It will be exciting!

I have been extra active in the kitchen lately, so that I'm able to schedule blog posts on my blog, because there is a lot to be arranged when we arrive in Amsterdam on March 8th. I may not be able to visit your blogs and comment, but I will do it immediately I get a spare moment. I wish that you continue to comment on my blog, although it can be quiet for a while, from my side. I will read and respond to comments as soon as I can.
You can follow me on Instagram, hovkonditorn is my name. Hugs to you all!

Chinese and Japanese Gardens, Singapore
Black Swan, Botanic Gardens Singapore


:)