Saturday, October 16, 2010

Linser / Lentils

Näst efter soya innehåller linser mest protein (25%) av alla grönsaker. Linser är rika på järn och fibrer och är i vegetarisk kost en bra ersättning för kött.
Det som skummar då man kokar linser är protein.

Next after soy, lentils contains most protein (25%) of all vegetables. Lentils are rich in iron and fiber and is in the vegetarian diet a good substitute for meat.
The foam that occurs when boiling lentils are protein.Röda linser

Röda linser omnämns redan i Gamla testamentet. De kommer ursprungligen från Medelhavsländerna. När de kokas förlorar de tyvärr en del av sin röda färg. Röda linser är den perfekta linsen för alla som tror att de inte gillar baljväxter, då den har en mild smak.

Röda linser behöver inte blötläggas. Koktiden för linserna är ca 10 min i sjudande vatten. Dom kokar lätt sönder.
  
Red lentils

Red lentils are mentioned already in the Old Testament. They are originally from the Mediterranean countries. When they are cooked they lose, unfortunately, some of its red color. Red lentils are the perfect lens for all who think they do not like legumes, because it has a mild flavor.
Red lentils do not need to be soaked. The cooking time for the lenses is about 10 minutes in simmering water. Gröna linser
Att grodda gröna linser är relativt lätt och de blir dessutom fulla med c-vitamin.

Blötläggning: 2 tim 
Koktid: 15-30 min
Koktid utan blötläggning: 30-40

Green lentils
To germinate green lentils is relatively easy and they are also full of vitamin C.
  
Soaking: 2 hr
Cooking time: 15-30 minutes
Cooking time without soaking: 30-40 minutes


No comments:

Post a Comment